Užitočné stránky


Registre:

 

Obchodný register | http://www.orsk.sk

Živnostenský register | http://www.zrsr.sk

 

Notársky centrálny register záložných práv | http://www.notar.sk

 

Zákony:

 

Zbierka zákonov | http://www.zbierka.sk

 

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií | http://jaspi.justice.gov.sk

 

Orgány a inštitúcie:

 

Ministerstvo spravodlivosti SR | http://www.justice.gov.sk


Centrálny depozitár cenných papierov SR | http://www.cdcp.sk

Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR | http://www.civil.gov.sk

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
http://www.katasterportal.sk | http://www.geodesy.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR | http://www.upv.sk

Štatistický úrad SR | http://www.statistics.sk

Portál daňovej správy SR | http://www.drsr.sk

 

 

Slovenská advokátska komora | http://www.sak.sk