Mgr. Roman Nagy

________________________________________________________________

 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA    ■    LAWYER´S OFFICE    ■    RECHTSANWALTSKANZLEI

 

Vitajte na webstránke advokátskej kancelárie Mgr. Romana Nagya, advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5906. Advokátska kancelária sídli v centre mesta Nitra na ul. Akademicka 4 a poskytuje komplexné právne služby v jednotlivých odvetviach slovenského právneho poriadku, najmä v oblasti obchodného, občianskeho, konkurzného, rodinného, pracovnéo a správneho práva. Kancelária bola založená s cieľom poskytovať právne služby klientom na nadštandardnej úrovni a so zabezpečením maximálnej miery diskrétnosti, časovej flexibility a nezávislosti advokátskeho povolania.