Advokát

 

Mgr. Roman Nagy 

 

VZDELANIE:

2007                                     Právnicka fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                                            (magisterské štúdium, Mgr.)

 

PRAX:

2006                                     Správa katastra Nitra

2007 – 2011                          advokátsky koncipient

2010 – súčasnosť                  správca konkurznej podstaty

2011 – súčasnosť                  advokát

  

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

Anglický jazyk                      aktívne

Maďarský jazyk                    pasívne