Užitočné stránky


Registre:

 

Obchodný register | https://www.orsk.sk

Živnostenský register | https://www.zrsr.sk

 

Notársky centrálny register záložných práv | https://www.notar.sk

 

Zákony:

 

Zbierka zákonov | https://www.zbierka.sk

 

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií | https://jaspi.justice.gov.sk

 

Orgány a inštitúcie:

 

Ministerstvo spravodlivosti SR | https://www.justice.gov.sk


Centrálny depozitár cenných papierov SR | https://www.cdcp.sk

Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR | https://www.civil.gov.sk

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
https://www.katasterportal.sk | https://www.geodesy.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR | https://www.upv.sk

Štatistický úrad SR | https://www.statistics.sk

Portál daňovej správy SR | https://www.drsr.sk

 

 

Slovenská advokátska komora | https://www.sak.sk