Vzhľadom na zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti osobné údaje klientov nezverejňujeme. Veríme, že oceníte diskrétnosť pri poskytovaní právnych služieb našou advokátskou kanceláriou.