Kontakt

Advokátska kancelária                                                Správcovská kancelária

Mgr. Roman Nagy,                                                         Mgr. Roman Nagy,

advokát                                                                           správca

Boženy Němcovej 4                                                                              Boženy Němcovej 4

949 01 Nitra                                                                                           949 01 Nitra

Slovenská republika                                                                             Slovenská republika

 

Tel: +421 907 103 871                                                                            Tel: +421 907 103 871

       +421 948 207 474                                                                                   +421 948 207 474

E-mail: advokat@rnagy.eu                                                                       E-mail: nagy.spravca@gmail.com